به گزارش خبرگزرای واسنا،برنامه بازی های تیم فوتبال ساحلی فدک ارومیه مرحله دوم مسابقات پلی آف لیگ یک فوتبال ساحلی کشور در یزد اعلام شد.

تیم فوتبال ساحلی فدک ارومیه توسط بخش خصوصی برای دومین سال پیاپی در مسابقات دسته اول کشور شرکت می کند.

گروه اول -میزبان یزد

برنامه کامل بازیها :

روز اول  پنجشنبه ۱۶ آبان
▫️بازی اول  ۱۵:۰۰
پارس دکل گستر اراک – فدک ارومیه

▪️بازی دوم  ۱۶:۰۰
صدرشیمی یزد – شهدای بافق

روز دوم  جمعه ۱۷ آبان
▫️بازی اول  ۱۵:۰۰
شهدای بافق – فدک ارومیه

▪️بازی دوم  ۱۶:۰۰
صدرشیمی یزد – پارس دکل گستر اراک

روز سوم  شنبه ۱۸ آبان
▫️بازی اول  ۱۵:۰۰
پارس دکل گستر اراک – شهدای بافق

▪️بازی دوم  ۱۶:۰۰
صدرشیمی یزد – فدک ارومیه

ورزشگاه سلمان مردآباد