به گزارش واسنا،انتخابات رئیس هیات والیبال استان آذربایجان غربی در روز دوشنبه ۲۰ آبان ماه در مرکز استان با حضور شخصیت های فدراسیون و استانی برگزار می شود.

در این انتخابات رئیس هیات والیبال استان به مدت ۴ سال توسط اعضای مجمع انتخاب می گردد. با توجه به حساسیت والیبال در استان آذربایجان غربی و شرکت چهره هایی مانند حضرت پور شهردار فعلی ارومیه، فروزان رئیس منطقه آزاد ماکو و رئیس قبلی، حضور در مجمع استانی ابراهیم مولائیان رئیس هیات والیبال شهرستان سردشت افتخار بزرگی بحساب می آید که قطعا تبعات پیشرفت والیبال شهرستان را بدنبال خواهد داشت.
اداره ورزش و جوانان شهرستان سردشت این موفقیت را به جامعه ورزشی الخصوص جامعه والیبال تبریک می گوید.