مرکز آذربایجان غربی، در دومین ماه پاییز و به مناسبت هفته تربیت بدنی، بیش از ۲۰۰ دوچرخه سوار در همایشی فرهنگی ورزشی شرکت کردند.

سلامتی و نشاط شعار این حرکت فرهنگی ورزشی بود.شرکت کنندگان در این همایش مسیری ۵ کیلومتری را داخل شهر طی کردند،در پایان این همایش به قید قرعه به ۱۰ نفر از شرکت کنندگان جوایزی اهدا شد.