در آغاز مرحله مقدماتی فوتسال قهرمانی آسیا، تیم تاجیکستان ۶ بر صفر نپال را شکست داد.

تاجیکستان در این بازی در هر نیمه ۳ گل زد تا با انگیزه بهتر به استقبال دیدارهای بعدی خود که با افغانستان و ازبکستان خواهد بود برود

رستم حمیداف در دقایل ۶ و ۲۴، فیضعلی سرداروف در دقایق ۱۵ و ۲۴، اومد کوزائف در دقیقه ۱۷ و پرویز رخمتوف در دقیقه ۲۱ برای تاجیکستان در این بازی گلزنی کردند ضمن اینکه کواتبک روشنبکوف از تاجیکستان و لاما مانی کومار و گورانگ بینود از نپال از داور مسابقات کارت زرد گرفتند.

قضاوت این دیدار را ایدانگ هلدای از مالزی به عهده داشت