به گزارش واسنا،مسابقات بانوان باشگاه های بدنسازی مهاباد به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش با شرکت ۶۳ ورزشکار در قالب ۱۰ تیم از باشگاه های (مدرن-مبارز-مکریان-علم و حرکت- روژ- ماردین-کیژان-اکسیژن-جام -سابلاغ) به میزبانی باشگاه مدرن در شهرستان مهاباد برگزار گردید؛که در پایان مسابقات به نفرات برتر حکم قهرمانی و به قهرمان قهرمانان هریک از رشته ها جوایزی اهدا گردید.

نتایج کلی مسابقات :

۱- بفرین آتون از باشگاه مکریان مقام اول
۲- سوزان محمود زاده از باشگاه مکریان مقام اول
۳- سهیلا سنندجی از باشگاه ماردین مقام اول
۴- ناهید عباسی از باشگاه مدرن مقام اول
۵- غنچه رحیمیان از باشگاه ماردین مقام اول
۶- هلاله گلابی از باشگاه ماردین مقام اول
۷- زبیده قهرمانی از باشگاه ماردین مقام اول
۸- سارینا گرویسی از باشگاه ماردین مقام اول
۹-آرزو فتحی از باشگاه سابلاغ مقام اول
۱۰- آمنه عزیزی از باشگاه مبارز مقام اول ( قهرمان قهرمانان مسابقات)
۱۱- اسرین کریمی از باشگاه اکسیژن مقام اول
۱۲- آمنه حسن پور از باشگاه اکسیژن مقام اول( قهرمان قهرمانان مسابقات)
۱۳- فریده بایزیدی باشگاه مبارز مقام اول
۱۴- آمنه خوشکام از باشگاه مبارز مقام اول
۱۵- کلثوم حسن پور از باشگاه اکسیژن مقام اول
۱۶- پریا جاف از باشگاه کیژان مقام اول
۱۷- شهلا نادر احمدی از باشگاه مبارز مقام اول
۱۸- لادن داودی از باشگاه اکسیژن مقام اول
۱۹- گلاله عزیزی از باشگاه جام مقام اول ( قهرمان قهرمانان مسابقات)
۲۰- آرزو بدوی از باشگاه اکسیژن مقام دوم
۲۱- شیوا پاکدست از باشگاه اکسیژن مقام دوم
۲۲- نارین سادات نژاد از باشگاه علم و حرکت مقام دوم
۲۳-کلثوم پرخو از باشگاه مکریان مقام دوم
۲۴- هاوژین آذربار از باشگاه مدرن مقام دوم
۲۵- سحر درویشی از باشگاه مدرن مقام دوم
۲۶- سنور عفید از باشگاه مبارز مقام دوم
۲۷- شهلا نادر احمدی از باشگاه مبارز مقام دوم
۲۸- سمیه سبیلی از باشگاه ماردین مقام دوم
۲۹- سیران بایزیدی از باشگاه مدرن مقام دوم
۳۰- معصومه خضر آلان از باشگاه مدرن مقام دوم
۳۱- زبیده قهرمانی از باشگاه ماردین مقام سوم
۳۲- شیدا فرجاد از باشگاه مدرن مقام سوم
۳۳- شیرین الیاسی زاده از باشگاه روژ مقام سوم

**** داوران مسابقات :

– خانم فریده بایزیدی
– نشتیمان فاضلی
– نشمیل تار
– شبنم نانوا
– فاطمه حسن پور
– آرزو فتحی
– گلاله عزیزی
– آوان خدایاری
– ژینا خالندی
– مژگان شکوهی
– سیران حسین پور