به گزارش خبرگزاری واسنا آذربایجان غربی ، مسابقات دوصحرانوردی انتخابی آقایان روزجمعه مورخ ۲۴ آبان ماه سال ۱۳۹۸ با حضور ۳۷ نفر از شهرستان های ارومیه ، پیرانشهر،ماکو، مهاباد وچایپاره در ارومیه برگزار ونتایج بشرح ذیل اعلام شد.

رده سنی نوجوانان : مسافت ۶ کیلومتر

علیرضا نصرا… زاده از شهرستان ارومیه بازمان ۲۱:۲۵ دقیقه به عنوان قهرمانی دست یافت .

پویا احمدی از شهرستان ارومیه بازمان ۲۱:۵۲ دقیقه نایب قهرمان شد.

علی امجدی از شهرستان ارومیه بازمان ۲۳:۱۳ دقیقه در جایگاه سوم ایستاد.

چیا چوکلی از شهرستان مهاباد بازمان ۲۴:۱۰ دقیقه چهارم شد.

رده سنی جوانان : مسافت ۸ کیلومتر

حسن بهمنی نیا از شهرستان ارومیه بازمان ۳۱:۴۶ دقیقه مدال طلا را تصاحب کرد.

سعید آقاپور از شهرستان ارومیه بازمان ۳۴:۰۴ دقیقه صاحب گردن آویز نقره شد.

رامین احمدی از شهرستان ارومیه بازمان ۳۵:۳۹ دقیقه به مدال برنر رسید.

نیما الانی از شهرستان مهاباد بازمان ۳۶:۲۴ دقیقه چهارم شد.

رده سنی بزرگسالان: مسافت ۱۰ کیلومتر

یوسف عبدا… پور از شهرستان ارومیه بازمان ۳۴:۲۰ دقیقه قهرمانی را از آن خود کرد.

رحمت استوار از شهرستان مهاباد بازمان ۳۴:۳۹ دقیقه به عنوان نایب قهرمانی رسید.

مجید حاجیلو از شهرستان ارومیه بازمان ۳۵:۵۵ دقیقه به مقام سومی بسنده کرد.

مسلم ملک لی از شهرستان ارومیه بازمان ۳۶:۱۸ دقیقه چهارم شد.

یادآور می شود بعداز جمع امتیازات ۳ رده سنی تیم شهرستان ارومیه با  ۲۰ امتیاز منفی قهرمان شد. تیم شهرستان مهاباد با ۴۵ امتیاز منفی به نایب قهرمانی رسید و تیم شهرستان پیرانشهر با ۶۶ امتیاز منفی برسکوی سوم قرارگرفت.