آیدین بابایی سرپرست هیات شطرنج ضمن اعلام این خبر به خبرنگار واسنا  افزود: نظر به اعتراض اکثریت کاندیداهای ریاست هیات شطرنج استان در خصوص ابهاماتی در جابجایی برخی از اعضای مجمع توسط فدراسیون و عدم پاسخگویی مستند و منطقی فدراسیون به این شکایت ها ، مجمع انتخاباتی هیات به تعویق افتاد.
بابایی ادامه داد:با مهیا شدن مقدمات برگزاری مجمع زمان آن متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.