ایران خودرو

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
  وانت آریسان ۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (‎۱.۵۵%‏)۳,۰۰۰,۰۰۰
  سمند LX ۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵۵,۶۸۲,۰۰۰ (‎۱.۱۸%‏)۳,۰۰۰,۰۰۰
  سمند EF7 ۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵۵,۹۷۲,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  سمند EF7 دوگانه سوز ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  سورن پلاس ۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴۰,۴۰۸,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  دنا ۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰۳,۴۷۵,۰۰۰ (‎۰.۵۶%‏)۲,۰۰۰,۰۰۰
  دنا پلاس ۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲۵,۳۹۵,۰۰۰ (‎۰.۴۹%‏)۲,۰۰۰,۰۰۰
  دنا پلاس توربو ۴۷۹,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۶,۱۵۶,۰۰۰ (‎۰.۲۱%‏)۱,۰۰۰,۰۰۰
  دنا پلاس توربو اتوماتیک ۴۹۴,۰۰۰,۰۰۰ ۳۹۳,۹۵۶,۰۰۰ (‎۰.۲۰%‏)۱,۰۰۰,۰۰۰
  پژو GLX 405 ناموجود توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  پژو GLX 405 دوگانه سوز ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۵,۷۷۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  پژو SLX 405 ۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  پژو پارس ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۴,۹۰۷,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  پژو پارس دوگانه سوز ۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷۱,۲۳۴,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  پژو پارس LX ۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷۱,۴۲۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  پژو پارس اتوماتیک ناموجود توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  پژو 207 دنده‌ای (فرمان هیدرولیک) ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰۶,۵۵۴,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  پژو 207 دنده‌ای (فرمان برقی) ۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱۳,۱۶۹,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  پژو 207 . دنده‌ای (پانوراما) ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳۳,۵۰۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  پژو 207 اتوماتیک TU5 P به زودی به زودی (۰.۰۰%)۰
  پژو 207 . اتوماتیک (پانوراما) ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ به زودی (۰.۰۰%)۰
  پژو 207 صندوقدار --- توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  پژو 206 . تیپ 2 ۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۹,۳۸۹,۰۰۰ (‎-۰.۷۶%‏)-۲,۰۰۰,۰۰۰
  پژو 206 . تیپ 5 ناموجود توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  پژو 206 صندوقدار ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  رانا پلاس ۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱۲,۲۴۷,۰۰۰ (‎۰.۷۷%‏)۲,۰۰۰,۰۰۰
  رانا پلاس TU5+ (پانوراما) ۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲۷,۶۲۳,۰۰۰ (‎۰.۳۳%‏)۱,۰۰۰,۰۰۰
  هایما اس 5 توربو ( S5 ) ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  هایما اس 5 توربو ( S5 ) پلاس به زودی ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  هایما اس 7 توربو ( S7 ) ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  هایما اس 7 توربو ( S7 ) پلاس ۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  پیکاپ دوکابین فوتون . بنزینی --- ۹۲۰,۶۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  پیکاپ دوکابین فوتون . دیزل --- ۹۶۰,۵۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  تارا دستی ۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹۰,۴۷۲,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  تارا اتوماتیک ۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

سایپا

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
  سایپا 111 ۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  سایپا 131 ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  سایپا 151 ۱۶۵,۵۰۰,۰۰۰ ۱۴۶,۹۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  سایپا 151 (آپشنال) ۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷۲,۷۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  تیبا ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۸,۱۲۹,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  تیبا (آپشنال) ۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰ به زودی (۰.۰۰%)۰
  تیبا 2 ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۵,۰۷۷,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  تیبا2 (آپشنال) ۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ به زودی (۰.۰۰%)۰
  ساینا ۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۲,۸۷۲,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  ساینا پلاس ۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰ به زودی (۰.۰۰%)۰
  ساینا S ۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۷,۵۷۸,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  کوییک ۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۵,۸۳۸,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  کوییک R ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷۵,۶۹۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  کوییک S ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸۲,۲۷۹,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  کوییک پلاس اتوماتیک ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷۴,۶۶۴,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  وانت زامیاد (آپشنال) ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) ۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  وانت زامیاد گازسوز (آپشنال - رادیال) ۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۰,۸۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  وانت زامیاد دیزل . یورو 5 ۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰ به زودی (۰.۰۰%)۰
  وانت پادرا (پلاس) ۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  شاهین ۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴۳,۶۹۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

پارس خودرو

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
  برلیانس H220 دنده‌ای ناموجود توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  برلیانس H230 دنده‌ای ناموجود توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  برلیانس H320 . اتوماتیک ناموجود توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  برلیانس H330 ناموجود توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  برلیانس H330 . اتوماتیک ناموجود توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  برلیانس کراس ناموجود توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  رنو ساندرو - اتوماتیک ناموجود توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  رنو ساندرو استپ‌وی - دنده‌ای ناموجود توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  رنو ساندرو استپ‌وی - اتوماتیک ناموجود توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  پیکاپ دوکابین ریچ ناموجود توقف تولید (۰.۰۰%)۰

مدیران خودرو

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
  MVM 315 هاچ‌بک (پلاس) ۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰ به زودی (۰.۰۰%)۰
  ام وی ام X22 دنده ای (لاکچری) --- به زودی (۰.۰۰%)۰
  ام وی ام X22 دنده ای (اسپورت) EX ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  ام وی ام X22 اتوماتیک (لاکچری) --- به زودی (۰.۰۰%)۰
  ام وی ام X22 اتوماتیک (اسپورت) EX ۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  ام وی ام X22 (جدید) ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  ام وی ام X33 --- به زودی (۰.۰۰%)۰
  ام وی ام X33 (جدید) ۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  ام وی ام X55 (اکسلنت) --- به زودی (۰.۰۰%)۰
  ام وی ام X55 (اکسلنت/ اسپورت) ۸۴۶,۰۰۰,۰۰۰ به زودی (۰.۰۰%)۰
  چری آریزو 5 (دنده‌ای) --- به زودی (۰.۰۰%)۰
  چری آریزو 5 (Turbo) ۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰ به زودی (۰.۰۰%)۰
  چری آریزو 5 (Turbo) جدید ۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ۷۲۷,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  چری آریزو 6 (Turbo) ۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  چری تیگو 5 ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ به زودی (۰.۰۰%)۰
  چری تیگو 5 (Turbo) به زودی توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  چری تیگو 7 ۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  چری تیگو 7 (Sport) --- به زودی (۰.۰۰%)۰
  چری تیگو 7 پرو --- به زودی (۰.۰۰%)۰
  چری تیگو 8 پرو --- ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

کرمان موتور

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
  لیفان X70 ۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  جک J4 ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  جک S3 ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  جک S5 ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  جک S5 جدید ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  کی‌ام‌سی K7 ۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  کی‌ام‌سی T8 ۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ۸۶۹,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

گروه بهمن

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
  وانت کارا - تک کابین ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  وانت کارا - دو کابین ۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  وانت کاپرا ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵۶۸,۹۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  فیدلیتی (5 نفره) ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  فیدلیتی (7 نفره) ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  دیگنیتی ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  مزدا3 ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰
آخرین بروز رسانی : ۱۴۰۰/۱۱/۰۲

منبع : ایران جیب