ایران خودرو

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
وانت آریسان 2 به زودی به زودی (۰.۰۰%)۰
سمند LX ناموجود ۱۶۰,۵۴۷,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
سمند EF7 ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵۸,۱۲۰,۰۰۰ (‎-۰.۲۹%‏)-۱,۰۰۰,۰۰۰
سمند EF7 دوگانه سوز ۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۹,۱۶۲,۰۰۰ (‎۰.۴۸%‏)۲,۰۰۰,۰۰۰
سورن پلاس ۳۳۵,۵۰۰,۰۰۰ ۲۴۳,۳۱۰,۰۰۰ (‎-۰.۵۹%‏)-۲,۰۰۰,۰۰۰
دنا ۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰۶,۰۴۸,۰۰۰ (‎-۱.۴۹%‏)-۶,۰۰۰,۰۰۰
دنا پلاس ۴۲۷,۵۰۰,۰۰۰ ۲۲۸,۱۶۴,۰۰۰ (‎-۰.۳۵%‏)-۱,۵۰۰,۰۰۰
دنا پلاس توربو (6 دنده دستی) ۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰ ۳۶۰,۵۹۶,۰۰۰ (‎-۱.۴۶%‏)-۷,۰۰۰,۰۰۰
دنا پلاس توربو اتوماتیک ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۹۸,۲۹۵,۰۰۰ (‎۰.۳۹%‏)۲,۰۰۰,۰۰۰
پژو پارس XU7 ۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۹,۹۰۶,۰۰۰ (‎-۰.۳۳%‏)-۱,۰۰۰,۰۰۰
پژو پارس XU7P ۳۰۶,۵۰۰,۰۰۰ --- (‎-۰.۱۶%‏)-۵۰۰,۰۰۰
پژو پارس XU7P سفارشی ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۱.۱۰%‏)-۳,۵۰۰,۰۰۰
پژو پارس XU7P سفارشی ELX ۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰۸,۹۵۷,۰۰۰ (‎-۰.۸۷%‏)-۳,۰۰۰,۰۰۰
پژو پارس دوگانه سوز ناموجود توقف تولید (۰.۰۰%)۰
پژو پارس TU5 ۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷۶,۷۱۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پژو پارس TU5 سفارشی ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ به زودی (۰.۰۰%)۰
پژو پارس TU5 سفارشی ELX ۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱۱,۳۸۰,۰۰۰ (‎-۰.۲۴%‏)-۱,۰۰۰,۰۰۰
پژو 206 تیپ 2 ۲۹۵,۵۰۰,۰۰۰ ۱۵۰,۱۷۵,۰۰۰ (‎-۰.۳۴%‏)-۱,۰۰۰,۰۰۰
پژو 206 تیپ 3 . پانوراما ناموجود ۱۸۱,۳۶۱,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پژو 207 دنده‌ای (فرمان هیدرولیک) ناموجود ۲۰۹,۱۵۴,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پژو 207 دنده‌ای (فرمان برقی) ۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱۵,۸۲۸,۰۰۰ (‎-۰.۲۵%‏)-۱,۰۰۰,۰۰۰
پژو 207 . دنده‌ای (پانوراما) ۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳۶,۳۴۴,۰۰۰ (‎-۰.۲۵%‏)-۱,۰۰۰,۰۰۰
پژو 207 . اتوماتیک (پانوراما) ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (‎-۰.۹۹%‏)-۵,۰۰۰,۰۰۰
پژو 207 اتوماتیک MC ۴۶۷,۰۰۰,۰۰۰ ۳۱۸,۶۰۸,۰۰۰ (‎-۰.۸۵%‏)-۴,۰۰۰,۰۰۰
رانا پلاس ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱۴,۸۹۸,۰۰۰ (‎-۰.۳۳%‏)-۱,۰۰۰,۰۰۰
رانا پلاس TU5+ (پانوراما) ۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲۸,۴۱۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
تارا دستی ۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹۳,۸۲۲,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
تارا اتوماتیک ۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ ۴۱۵,۶۷۲,۰۰۰ (‎-۰.۵۱%‏)-۳,۰۰۰,۰۰۰
هایما اس 5 توربو ( S5 ) پلاس ۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰ (‎۰.۱۲%‏)۱,۰۰۰,۰۰۰
هایما اس 7 توربو ( S7 ) پلاس ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۱.۰۲%‏)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰
پیکاپ فوتون تونلند . بنزینی ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
پیکاپ فوتون تونلند . دیزل ۹۷۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

سایپا

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
سایپا 111 ناموجود توقف تولید (۰.۰۰%)۰
سایپا 131 ناموجود توقف تولید (۰.۰۰%)۰
سایپا 151 ۱۷۵,۵۰۰,۰۰۰ ۱۶۰,۴۷۷,۰۰۰ (‎-۰.۵۷%‏)-۱,۰۰۰,۰۰۰
سایپا 151 (آپشنال) ناموجود ۱۸۶,۴۷۶,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
تیبا ۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۹,۹۴۰,۰۰۰ (‎-۰.۵۰%‏)-۱,۰۰۰,۰۰۰
تیبا 2 ۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۶,۹۵۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
ساینا ۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۴,۷۲۵,۰۰۰ (‎-۰.۲۵%‏)-۵۰۰,۰۰۰
ساینا پلاس به زودی ۱۴۱,۸۴۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
ساینا S ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۹,۸۳۱,۰۰۰ (‎-۰.۹۴%‏)-۲,۰۰۰,۰۰۰
کوییک ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۸,۰۷۴,۰۰۰ (‎-۰.۷۶%‏)-۱,۵۰۰,۰۰۰
کوییک پلاس اتوماتیک ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷۷,۸۷۲,۰۰۰ (‎-۰.۳۳%‏)-۱,۰۰۰,۰۰۰
کوییک R ۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷۸,۰۲۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کوییک R پلاس اتوماتیک --- ۲۸۷,۹۴۶,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
کوییک S ۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸۴,۶۶۲,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
شاهین ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴۴,۵۸۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
وانت زامیاد (آپشنال) ۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۳۱%‏)-۱,۰۰۰,۰۰۰
وانت زامیاد (آپشنال - رادیال) ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۳۰%‏)-۱,۰۰۰,۰۰۰
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) ۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۵۴%‏)-۲,۰۰۰,۰۰۰
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال - رادیال) ۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰ ۳۶۴,۸۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۵۴%‏)-۲,۰۰۰,۰۰۰
وانت زامیاد دیزل . یورو 5 ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۸۹,۵۰۰,۰۰۰ (‎۲.۳۸%‏)۱۰,۰۰۰,۰۰۰
وانت پادرا (پلاس) ۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ (‎۰.۸۷%‏)۳,۰۰۰,۰۰۰
پیکاپ کارون --- ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

مدیران خودرو

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
ام وی ام X22 دنده ای (لاکچری) ناموجود توقف تولید (۰.۰۰%)۰
ام وی ام X22 دنده ای (اسپورت) EX ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ ۴۸۷,۹۸۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
ام وی ام X22 اتوماتیک (لاکچری) ناموجود به زودی (۰.۰۰%)۰
ام وی ام X22 اتوماتیک (اسپورت) EX ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
ام وی ام X22 پرو ۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ --- (۰.۰۰%)۰
ام وی ام X22 پرو (IE) ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
ام وی ام X33 ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۲۴,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
ام وی ام X55 پرو (اکسلنت) ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
ام وی ام X55 پرو (اکسلنت اسپورت) ۹۷۳,۰۰۰,۰۰۰ ۹۵۳,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
چری آریزو 5 (دنده‌ای) ناموجود توقف تولید (۰.۰۰%)۰
چری آریزو 5 (Turbo) ناموجود به زودی (۰.۰۰%)۰
چری آریزو 5 (Turbo) جدید ۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ۷۶۰,۹۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
چری آریزو 6 (Turbo) ناموجود ۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
چری آریزو 6 (Turbo) پرو --- ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
چری تیگو 5 ناموجود توقف تولید (۰.۰۰%)۰
چری تیگو 5 (Turbo) ناموجود توقف تولید (۰.۰۰%)۰
چری تیگو 7 ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
چری تیگو 7 پرو ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
چری تیگو 8 کلاسیک به زودی ۱,۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
چری تیگو 8 پرو ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

کرمان موتور

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
لیفان X70 ۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ (‎۰.۴۱%‏)۳,۰۰۰,۰۰۰
جک J4 ۴۹۴,۰۰۰,۰۰۰ ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ (‎۰.۸۲%‏)۴,۰۰۰,۰۰۰
جک S3 ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ (‎۰.۷۰%‏)۵,۰۰۰,۰۰۰
جک S5 ناموجود توقف تولید (۰.۰۰%)۰
جک S5 جدید ۱,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ (‎۰.۴۹%‏)۵,۰۰۰,۰۰۰
کی‌ام‌سی T8 ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰ (‎۰.۹۶%‏)۱۰,۰۰۰,۰۰۰
کی‌ام‌سی K7 ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۱.۴۹%‏)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰
کی‌ام‌سی J7 --- به زودی (۰.۰۰%)۰

گروه بهمن

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
وانت کارا - تک کابین ۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۸۸%‏)-۳,۰۰۰,۰۰۰
وانت کارا - دو کابین ۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۵۵%‏)-۲,۰۰۰,۰۰۰
وانت کاپرا ۷۰۷,۰۰۰,۰۰۰ ۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
رسپکت --- به زودی (۰.۰۰%)۰
فیدلیتی (5 نفره) ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۲.۴۴%‏)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰
فیدلیتی (7 نفره) ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۲.۷۶%‏)-۳۵,۰۰۰,۰۰۰
دیگنیتی ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۲.۲۶%‏)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰
آخرین بروز رسانی : ۱۴۰۱/۰۵/۲۶

منبع : ایران جیب