به گزارش واسنا آذربایجان غربی،فدک ارومیه به عنوان نماینده استان در گروه یک با تیم های کیان سمنان، دکل گستر اراک و کامبادان کرمانشاه هم گروه شده و قرار است طی روزهای ۲۹ مهر تا یک آبان ماه در سمنان به مصاف حریفان خود برود.

بالابان آرین اردکان، شهدای بافق، آذرخش کرمانو شهید شرفی فردوس در گروه ۲، صدرشیمی یزد، طوفان طاهروئیه سیریک، فولاد هرمزگان و جهان بین چلیچه در گروه ۳ و هلیله بوشهر، استقلال خوزستان، ملوان بندرگناه و کیان ونامخواست در گروه ۴ به رقابت خواهندپرداخت.