به گزارش خبرگزاری واسنا استان آذربایجان غربی ، تیم های نوجوانان وجوانان استان به مسابقات دو صحرانوردی قهرمانی کشور اعزام شدند.

این رقابت ها روز جمعه پانزدهم آذرماه در دو رده سنی نوجوانان وجوانان به میزبانی قزوین برگزار خواهد شد. در این رقابت ها ودر دو رده سنی نوجوانان مسیر ۶ کیلومتر و در رده سنی جوانان نیز ۸ کیلومتر را طی خواهند کرد.

اعضای تیم نوجوانان را علیرضا نصراله زاده ، پویا احمدی ، حسین قوتازی و علی امجدی تشکیل می دهند،حسن یهمنی نیا نیز بعنوان تنها شرکت کننده استان در رده سنی جوانان می باشد.