به گزارش واسنا،تداوم صدرنشینی اَورین خوی در روز استراحت این تیم/ملی پوشان دومین پیروزی خود و دومین شکست رابرای شمس ثبت کرد/باخت فنی برای یاران نونهال جعفری

هیئت فوتبال سلماس۳
نونهالان جعفری۰
(باخت فنی)

ملی پوشان ارومیه۴
شمس خوی۲

اورین خوی امروز استراحت داشت.

۱-اَورین خوی:بازی ۶-تفاضل ۸+
۲-ملی پوشان ارومیه:بازی -تفاضل۶ ۴+
۳-هیئت فوتبال سلماس:بازی ۳-تفاضل ۴-
۴-نونهالان جعفری:بازی۳ -تفاضل۲-
۵-شمس خوی ۰