به گزارش واسنا،در ارتباط رضا_حدادی با مدیرعامل باشگاه سولدوز طی هماهنگی لازم با توافقات سرمربی ومدیران باشگاه از این تیم جدا شد رضاحدادی به علت مشگلات شخصی از این باشگاه جداشد واز تمامی بازیکنان وعوامل باشگاه سولدوز تقدیر وتشکر کردند.

ساعتی بعد از جدائی احدی سرمربی اسبق سولدوز نقده به کادر فنی علم و ادب شهرداری تبریز در لیگ یک کشور اضافه شد.