به گزارش واسنا،علی صانعی سرمربی تیم زیر بیست سال کشورمان اسامی بازیکنان دعوت شده به اردوی انتخابی تیم ملی را در دو گروه به شرح زیر اعلام کرد:

بهزار رسولی از استان آذربایجان غربی و بازیکن سابق تیم ملی دانش آموزی ایران و اروم آلیاژ ارومیه ازدعوت شدگان به این اردو می باشد.