به گزارش خبرگزاری واسنا از ارومیه،معصومه اسماعیلی و اسماسعیدی از آذربایجان غربی نمایندگان استان در لیست تیم ملی هستند که در در اولین مرحله از اردوی آماده‌سازی برای مسابقات انتخابی المپیک حضور خواهندیافت.

این اردو از تاریخ هشتم آذر ماه آغاز می‌شود و تا دوازدهم همین ماه ادامه خواهد داشت.

۲۴ بازیکن از سوی میترا شعبانیان سرمربی تیم ملی والیبال بانوان، به اردوی آماده‌سازی این تیم برای مسابقات انتخابی المپیک دعوت شدند.