به گزارش واسنا،دکتر چمن گلی مدیر کل محترم اداره ورزش و جوانان استان حکم ابلاغ آقای بهزاد محمودیان را بعنوان دبیر هیأت ورزشهای زمی استان منصوب کرد.

این مراسم در حضور مهندس امیر رسولی رئیس محترم هیأت استان و استاد محمدعلی حبیب نژاد دبیر سابق هیأت ورزشهای رزمی و رئیس تکواندو استان اهدا و در ادامه آقای رسولی از زحمات چندین ساله ی آقای حبیب نژاد تقدیر و تشکر نموده و طی پیامی دریافت ابلاغ دبیر هیأت را تبریک گفت:
متن پیام بدین شرح می باشد:
امید است با سرلوحه قراردادن راهبرد تفکر ، توکل و تلاش در انجام امور محوله و بکارگیری نیروهای کاردان ، متعهد و کارآمد و با سازماندهی متفکرانه و هوشمندانه به همراه برنامه ریزی اصولی و هدفمند نسبت به انجام وظایفی که بعهده گرفته اید مجدانه کوشش نمایید.

محمد علی حبیب نژاد دبیر سابق هیئت وزشهای رزمی استان آذربایجان غربی به علت انتخاب به ریاست هیئت تکواندو استان آذربایجان غربی از این سمت استعفائ دادند.