به گزارش خبرگزاری واسنا از ارومیه، شادی و حبیبیان از استان آذربایجان غربی به عنوان کمیته فنی روئینگ فدراسیون قایقرانی معرفی شدند،علیرضا سهرابیان رئیس فدراسیون قایقرانی طی احکامی جداگانه ۵ عضو کمیته فنی رشته روئینگ را مشخص کرد.

کمیته فنی رشته روئینگ به منظور ارزیابی و بررسی عملکرد تیم های ملی این رشته و آنالیز نتایج آن ها در مسابقات با هدف بهبود عملکرد تیم ملی و توسعه این رشته تشکیل خواهد شد.

عمران پورعسگرپرست، محسن شادی، عاقل حبیبیان، بهناز مرادخانی و مهسا جاور اعضای کمیته فنی روئینگ فدراسیون قایقرانی هستند که از سوی رئیس فدراسیون قایقرانی معرفی شدند.