به گزارش خبرگزاری واسنا،مسابقات پرش با اسب جام سیتادیوم شهرستان ارومیه با معرفی اسب ونفرات برتر در زمین اسب دوانی امامزاده ارومیه به پایان رسید.

🔴رده تشویقی افراد ذیل موفق به طی رده شدند:

فرینا افشین با اسکای از آریاسب
ریتا رسولی با فندق از جلفا
ترکای عباسی با دال بی از پگاسوس
توران غلامی با بنهور از آریاسب
نگین رحیمی با سیلاس از مهاباد
عرشیا آقازاده با برفی از آریاسب

🔴رده مبتدی:

تارا کیخسروی با اسب آشیل از آریاسب
وحدت مکرمی نژاد با سیلاس از آریاسب

🔴رده ۱۰۵:

۱- تارا کیخسروی با آشیل از آریاسب
۲ -ماندیس ملازاده با کارو از آریاسب
۳- پارسا رضایی با اکادیوس از سناتور

🔴رده ۱۲۰:

۱- آرین شادمان با تورنادو از آریاسب
۲-رادین شادمان با ویلادی از آریاسب
۳-امیر محمد سهرابی با چارمافلور از سناتور