به گزارش واسنا،با هدف برگزاری نمایشگاه هیات های ورزشی استان بمناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش که از تاریخ ۲۸ مهرماه لغایت ۳ آبان ماه در محل سالن نمایشگاهی ارشاد ارومیه واقع در جنب اداره کل ورزش و جوانان دایر خواهد بود،از نمایندگان هیات های ورزشی استان درخواست می گردد که بمنظور تحویل غرفه های خود از ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه مورخه ۲۴ مهرماه به محل نمایشگاه مراجعه نمایند.
بدیهی است عدم حضور نمایندگان هیات ها بمنزله عدم حضور و مشارکت در نمایشگاه خواهد بود.
در ضمن روزهای پنجشنبه و جمعه (۲۵ و ۲۶ مهرماه) جهت تحهیز غرفه ها در نظر گرفته شده است.

ستاد نمایشگاه هفته تربیت بدنی