به گزارش خبرگزاری واسنا،برنامه دور نهایی مسابقات قهرمانی جوانان فوتبال به میزبانی شهرستان ارومیه لازم به ذکر است جوانان اشنویه در دور دوم مسابقات با ۳ باخت از دور مسابقات کنار رفت.

دوشنبه ۲۰ آبانماه
▫️فروشگاه فیفای پیرانشهر – پاسارگاد ارومیه (۱۲:۰۰)
▫️نود ارومیه – سردار بوکان (۱۴:۰۰)

سه شنبه ۲۱ آبانماه
▫️فروشگاه فیفای پیرانشهر – سردار بوکان (۱۲:۰۰)
▫️پاسارگاد ارومیه – نود ارومیه (۱۴:۰۰)

چهارشنبه ۲۲ آبانماه
▫️سردار بوکان – پاسارگاد ارومیه (۹:۳۰)
▫️فروشگاه فیفای پیرانشهر – نود ارومیه (۱۱:۳۰)