به گزارش خبرگزاری واسنا، مسابقات فوتبال قهرمانی استان آذربایجان غربی در گروه شمال و جنوب استان آذربایجان غربی امروز در ساختام هیئت فوتبال استان آذربایجان غربی قرعه کشی شد.

مسابقات قهرمانی امیدهای استان (به میزبانی شهرستان مهاباد)

چهارشنبه (۲۰ آذرماه)
نوشان فرهنگسرای ارومیه – شاهو مهاباد (۱۲:۰۰)
هیئت فوتبال مهاباد – آسایش میاندوآب (۱۴:۰۰)

پنجشنبه (۲۱ آذرماه)
آسایش میاندوآب – نوشان فرهنگسرای ارومیه (۱۲:۰۰)
هیئت فوتبال مهاباد – شاهو مهاباد (۱۴:۰۰)

جمعه (۲۲ آذرماه)
هیئت فوتبال مهاباد – نوشان فرهنگسرای ارومیه (۰۹:۳۰)
شاهو مهاباد – آسایش میاندوآب (۱۱:۳۰)

دو تیم اول و دوم این گروه به مرحله بعدی مسابقات صعود خواهند نمود.

مسابقات قهرمانی امیدهای استان (به میزبانی شهرستان پیرانشهر)

چهارشنبه (۱۲ آذرماه)
هیئت فوتبال پیرانشهر – شهرداری پیرانشهر (۱۲:۰۰)

پنجشنبه (۱۳ آذرماه)
شهرداری پیرانشهر – هیئت فوتبال سردشت (۱۲:۰۰)

جمعه (۱۴ آذرماه)
هیئت فوتبال پیرانشهر – هیئت فوتبال سردشت (۱۲:۰۰)

تیم اول این گروه به مرحله بعدی مسابقات صعود خواهند نمود.