به گزارش خبرگزاری واسنا آذربایجان غربی،برگزاری مسابقات قدرتی منطقه آزاد ماکو در رشته های پرس سینه ،ددلیفت و تک کنده با همت هیئت بدنسازی و پرورش اندام شهرستان ماکو برگزار شد.
این مسابقات با شرکت ١٠باشگاه در آیتم پرس سینه، ٩باشگاه در ددلیفت و ٣باشگاه در تک کنده با حضورشهرستانهای ماکو،بازرگان،شوط و پلدشت در رده سنی نوجوانان،جوانان،بزرگسالان و پیشکسوتان و با استقبال پر شور تماشگران و علاقه مندان به این رشته ورزشی در سالن دو هزار نفری شهرستان ماکو به نحو احسن برگزار شد.
نتایج بدست آمده به شرح زیر می باشد:
رشته ددلیفت :
باشگاه آذربایجان از شهرستان ماکو با ١٩۶امتیاز اول
باشگاه مولا با ١٢۴امتیاز دوم
باشگاه آرارات شوط با ۴۵امتیاز سوم
باشگاه ستارگان بازرگان با ۴١امتیاز چهارم
رشته پرس سینه :
باشگاه مولا از ماکو،با ١١۶امتیاز اول
باشگاه آذربایجان از ماکو،با ٨۶امتیاز دوم
باشگاه ستارگان بازرگان،با ٧١امتیاز سوم
باشگاه قائم از ماکو،با ٣٩امتیاز چهارم
رشته تک کنده ،قدرتی :
باشگاه آذربایجان از ماکو،اول
باشگاه ستارگان بازرگان،دوم