به گزارش خبرگزاری واسنا آذربایجان غربی، بر این اساس “آیدین بابایی” به عنوان سرپرست جدید هیات انجمنهای ورزشی استان آذربایجان غربی منصوب و معرفی گردید.
پیشتر روح الله عابدی مسئولیت هیات انجمنهای ورزشی استان آذربایجان غربی را عهده دار بود.