به گزارش واسنا از بوکان،اعتراض و دردل اسماعیل تیزرو مدیر رسانه سابق سردار بوکان و مسول کانال هواداران سردار بوکان که امروز اجازه ورود به ورزشگاه بابلسر را نداشت !!!

همچنین در هفته دوم لیگ دسته دوم کشور هم خبرنگار فوتبال غرب کشور و کانال رسمی هواداران سردار بوکان با بیش از ۵۰هزار مخاطب و سابقه ۵ساله که در دوران تمام مدیریت های پیش باشگاه سردار بدون هیچ چشم داشتی فعالیت داشته و اند و همیشه در بدترین شرایط بدون قرار داد بهترین خدمات را برای هواداران این تیم ارایه دادند با مخالفت پوشش این دیدار روبرو شدند

شاید اگر فضای مجازی و زحمات بی وقفه پیج و کانال ورزشی و خبری شهرستان بوکان نبود آوازه سردار بوکان تا این حد بازتاب خوبی نداشت

هرچند در اقدام کاملا غیر حرفه ای مسول روابط عمومی این تیم به خبرنگاران فوتبال غرب کشور و سردار بوکان اعلام کرد که اجازه پخش لایو زنده برای هواداران ندارند اما خبرنگاران به خواسته این روابط عمومی توجه ای نکردند و به حساب بی تجربگی بی اعتنایی کردند .

مسول روابط عمومی هر تیمی موظف است بهترین ارتباط و تعاملی با خبرنگاران و سایت ها خبری را داشته باشد و برای هر دیداری با ارسال دعوت نامه از سایت های خبری و خبرنگاران دعوت بعمل آورد .

امیداست مدیریت تازه کار این تیم این موضوع را پیگیری کند و جایگاه و اعتبار نام باشگاه سردار بوکان را حفظ کنند