به گزارش خبرگزاری واسنا،باشگاه سپیدرود رشت به دلیل توهین تماشاگران به تیم مقابل به ۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی، علی بهارمست سرپرست سپیدرود و رضا نیک نظر مربی سپیدرود به دلیل رفتار غیر ورزشی هر کدام به پرداخت ۴۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شدند.

همچنین یحیی بهاری سرپرست و مدیرعامل باشگاه نود ارومیه به دلیل رفتار غیر ورزشی به پرداخت ۴۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.