به گزارش خبرگزاری واسنا،استادیوم ۱۵۰۰۰ نفری فوتبال مجموعه ورزشی شهید باکری ارومیه با حضور جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و وزیر ورزش و جوانان افتتاح شد.

کلنگ احداث این ورزشگاه در سال ۸۳ به زمین زده شد برای احداث کامل این ورزشگاه بیش از ۱۱۰۰ میلیارد ریال هزینه شد که بخش عمده آن در یک و نیم سال اخیر بوده است‌.