به گزارش خبرنگار خبرگزاری واسنا از سلماس :مسابقات استانی هندبال با شرکت تیم های هندبال بزرگسالان ارومیه ، نقده و سلماس از روز پنج شنبه ۹ آبان ماه شروع و تا روز جمعه ۱۰ آبمانماه به میزبانی شهرستان سلماس در محل سالن ورزشی امام خمینی (دوهزار نفری) برگزار میگردد.

نتایج دور اول مسابقات به شرح ذیل میباشد:

ارومیه الف ۲۸ – رومیه ب ۲۴

نقده ۲۶ -سلماس۲۵

برنامه مسابقات هندبال دستجات آزاد و باشگاههای آذربایجان غربی

پنجشنبه ۹ آبان ماه ۱۳۹۸

ساعت ۹:۳۰ ارومیه الف- ارومیه ب
ساعت ۱۱  سلماس – نقده
ساعت ۱۷ ارومیه الف – نقده
ساعت ۱۸:۳۰ ارومیه ب – سلماس

جمعه ۱۰ آبان ماه ۱۳۹۸

ساعت ۱۰  ارومیه ب- نقده
ساعت ۱۱:۳۰  ارومیه الف – سلماس

سرپرست فنی: جناب آقای اکبری
ناظر داوری: جناب آقای حیدرپور
مکان: سالن دو هزار نفری شهرستان سلماس