کمیته انضباطی هیات فوتبال استان آذربایجان‌غربی رای خود را برای تخلفات مربی و تماشاگران تیم کیله شین اشنویه رای خود را به شرح ذیل صادر کرد:
۱ برابر مقررات ماده ۶۳ و ۶۴ آیین نامه انضباطی اقای محسن امیدی مربی تیم فوتبال کیله شین اشنویه ۴ جلسه از همراهی تیم خود از مورخه ۹۸/۷/۲ محروم و مبلغ ۲۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم میگردد.
۲برابر مقرارات ماده ۸۵ آیین نامه انضباطی تماشاگران تیم کیله شین اشنویه به جهت عدم رعایت مقررات برای اولین بار تذکر کتبی داده می‌شود که در صورت تکرار تصمیمات دیگری اتخاذ می‌گردد.

آقای میلاد کوروشی بازیکن شماره ۹۹ تیم کیله شین اشنویه برابر مقرارت ماده ۶۳ و ۶۴ آیین نامه انضباطی به مدت ۴ جلسه از همراهی تیم محروم و به مبلغ ۲۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم میگردد.
۲ برابر مقررات ماده ۸۵ آیین نامه انضباطی تماشاگران تیم هیات فوتبال شوط در طول جریان بازی نسبت به توهین و اهانت انجام داده برای نخستین بار تذکر کتبی و در صورت تکرار تیم فوتبال شوط برابر مقررات از بازیهای خانگی محروم میگردد.
۳ نظر به اینکه ریاست محترم شورای اسلامی شهرستان شوط در نیمه اول بازی داوران بازی را تهدید نموده است مراتب به مقامات ذیصلاح اعلام و گزارش خواهد شد.