به گزارش خبرنگار واسنا،کمیته انضباطی هیات فوتبال استان آذربایجان‌غربی رای خود را برای تخلفات مربی تیم فوتبال امید سلماس به شرح ذیل صادر کرد:
برابر مقرارات ماده ۶۳ و ۶۴ و ۷۰ آیین نامه انضباطی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران آقای حسن پاکدوست مربی تیم فوتبال امید سهند سلماس به جهت توهین و اهانت مکررات در طول مسابقات به داوران و عوامل اجرایی استان از مورخه ۹۸/۷/۳ بمدت یکسال از همراهی کلیه تیم‌ها در مسابقات رسمی و دوستانه محروم و به مبلغ ۲۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم میگردد.

کمیته انضباطی هیات فوتبال استان آذربایجان‌غربی رای خود را برای تخلفات دیدار بین تیم‌های جوانان مهاباد و فیفای پیرانشهر در رقابتهای قهرمانی جوانان استان به شرح ذیل صادر کرد:
۱ بازیکن شماره ۶ و ۲ پیرانشهر آقایان عبداله واحد شیروانی و محمدعلی اسماعیلی برابر مقررات ماده ۶۳ و ۶۴ از مورخه ۹۸/۷/۲ به مدت ۶ ماه از کلیه مسابقات رسمی و دوستانه محروم و هر کدام به مبلغ ۱۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم میگردند.
۲ آقای بیستون مسعودنژاد سرمربی تیم فوتبال جوانان فیفای پیرانشهر که در بازی فوق‌الذکر بدلیل داشتن محرومیت بدلیل دریافت کارت قرمز در بیرون زمین بازی بودند به جهت تحریک تماشاگران تیم خود و اعتراض، اهانت و فحاشی به داوران و مسئولین برگزاری مسابقه از مورخه ۹۸/۷/۲ بمدت یکسال از همراهی کلیه مسابقات رسمی و دوستانه محروم و به مبلغ ۲۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم گردید.