به گزارش خبرگزاری واسنا،روسای ادارات ورزش و جوانان شهرستان های سردشت و پیرانشهر با وزیر ورزش و جوانان در وزارت ورزش و جوانان دیدار نمودند.

دراین دیدار گزارشی کلی از آخرین وضعیت و مشکلات ورزشی شهرستان ها از سوی روسای ادارات پیرانشهر و سردشت ارائه گردید.

دراین دیدار از سوی کمال بیدخ رئیس اداره ورزش و جوانان سردشت علاوه بر کمبودهای کلی بر تکمیل سالن نیمه کاره مجموعه ورزشی میلاد اشاره گردید و از سوی خانم اثمر محمودی رئیس اداره ورزش و جوانان پیرانشهر نیز تاکید بر تکمیل اماکن نیمه کاره گردید.