به گزارش واسنا،تیم بانوان کونگ فو استان در پنجمین دوره مسابقات کشوری کونگ فو گرات سان کشور با کسب ۱۷ مدال رنگارنگ توانستند.مقام سوم تیمی را کسب کنند.
در این دوره ار مسابقات با شرکت ۱۰ استان در قالب ۴۰ تیم و با حضور ۲۵۰ ورزشکار و داور به میزبانی شهر قم برگزار شد و در پایان دو روز رقابت تیم قم ب مقام اول تیم قم الف مقام دوم و تیم آذربایجان غربی مقام سوم را کسب کردند. و کاپ اخلاف این دوره از مسابقات به استان کرمانشاه رسید.

بازیکنان تیم استان منتخبین از شهرستانها ارومیه و ماکو بودند که در قالب تیم کونگ فو استان به این مسابقات اعزام شدند.