به گزارش خبرگزاری واسنا،کوثرکریمی مچ انداز بوکانی برای اولین بار در سطح استان آذربایجان غربی موفق به اخذ مدرک م مربیگری درجه سه مچ اندازی از فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام شد.