به گزارش واسنا آذربایجان غربی،دیدار دو کشاورز بوکان و مکریان مهاباد برگزار و تخلفاتی از سوی بایزید ریحانی مبنی بر ورود به زمین مسابقه و اعتراض به داور صورت گرفت وی به توبیخ کتبی و پرداخت ۵ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

*کامران قروین از تیم کشاورز بوکان به دلیل مضروب کردن سرمربی به پنج جلسه محرومیت و پرداخت ۱۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

*تیم مکریان مهاباد نیز به دلیل داشتن ۸ بازیکن اخطاری به پرداخت ۳۲ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.