به گزارش خبرگزاری واسنا،چهارمین المپیاد دانشجویان دختر دانشگاه های علوم پزشکی شمال غرب کشور به میزبانی تبریز در تاریخ پنج دیماه برگزار و تیم دارت علوم پزشکی ارومیه متشکل از شیدا نقی زاده ، بهاره خانه شناس، زهرا لطفی با مربی گری شادی نقی‌زاده موفق به کسب مقام دوم این رقابتها شد.