به گزارش خبرگزاری واسنا،مهرداد پهلوان زاده رئیس فدراسیون شطرنج طی حکمی کاوه خلیلی داور برتر استان آذربایجان غربی به عضویت کمیته داوران فدراسیون شطرنج منصوب کرد.