به گزارش خبرگزاری واسنا،دکترعبدالله چمن گلی بعنوان مسئول برگزاری مسابقات خوشه چین منطقه ۳ کشور با حضور استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی،اردبیل،کردستان،زنجان و گیلان انتخاب شد.

این مسابقات شامل رشته های فوتبال،والیبال،دوومیدانی،ورزش های بومی محلی میشود.