به گزارش خبرگزاری واسنا از ارومیه،حجت پیروزفر مربی و استعداد یاب سابق تیم ملی نونهالان جمهوری اسلامی و کمک مربی سابق شهرداری ارومیه مورد توجه تیم فوتبال میل مغان جمهوری آذربایجان قرار گرفته است.

تیم تاریخی میل مغان جمهوری آذربایجان که در لیگ دسته اول این کشور قرار دارد از تیم های قدیمی و ریشه دار این کشور نیز محسوب می شود،برای همکاری مشترک با حجت پیروز فر استعداد یاب سابق تیم ملی نونهالان ایران وکمک مربی سابق شهرداری ارومیه،وآذرشهد پیشنهاد داده است.

مدیر برنامه های پیروز فر به خبرنگار واسنا گفت:با توجه به سرمایه گذاری های خوبی که کشور آذربایجان در بابت فوتبال در سالهای گذشته انجام داده است،بهره مندی از مربیان کارنامه دار ایرانی افزایش یافته است.

ابراهیمی افزود:مذاکرات نهائی با این تیم آذربایجانی در حال انجام است و در صورت توافقات نهائی مالی حجت پیروز فر سرمربی گری این تیم در فصل جای مسابقات لیک دسته اول آذربایجان به عهده خواهد گرفت.