به گزارش خبرگزاری واسنا،رقابتهای قهرمانی جوانان پسر کشور در قزوین دیروز جمعه با انجام ۲۲بازی پی گیری شد.به گزارش روابط عمومی فدراسیون در بایهای انجام شده سامنات تهران در دوبازی خود به دو پیروزی با ارزش دست یافت.

و در یکی از دیدارها هیات هندبال البرز ۱۷ هیات هندبال ارومیه ۲۲ مقابل دلاور مردان هندبال شهرستان ارومیه مغلوب شدند تا تیم هیئت هندبال ارومیه دومین پیروزی خود را در این مسابقات بدست آورد.