به گزارش خبرگزاری واسنا،به تازگی فرهاد بازگلی مدیر عامل سردار اعلام کرد؛ از کمک ۲۰۰ میلیون تومانی استاندار آذربایجان غربی به سردار بوکان که به حساب عثمانی نماینده این شهر واریز شده است، سرنوشت ۱۶۰ میلیون تومان مشخص نیست و تا تعیین تکلیف این پول تیم بازی نخواهند کرد.

رییس اداره ورزش و جوانان بوکان نیز در پاسخ به این اظهارات مدیر عامل سردار در گفتگو با خبرنگار کردپرس گفت: سال گذشته نماینده بوکان از وزارت ورزش و جوانان مبلغ ۲۲۰ میلیون تومان برای تیم سردار بوکان دریافت کردند که این میزان پول برای پرداخت اقساط تیم سردار هزینه شده است.

انور ملارحیمی در خصوص نحوه پرداخت این اقساط افزود: جناب شوکتی رئیس سابق هیئت فوتبال، ۸۵ میلیون تومان از تیم سردار از سالهای ۹۴ تا کنون طلبکار بود که از مبلغ کلی دریافت شده از وزارت ورزش ۲۰ میلیون تومان بابت طلب آقای شوکتی پرداخت شد.

 ملارحیمی ادامه داد: از ۲۰۰ میلیون باقی مانده نیز ۴۰ میلیون تومان صرف قراردادهای بازیکنانی شد که از تیم شکایت کرده و تیم جدا شده بودند و طلب خود را درخواست می‌کردند پس مطابق قرارداد طلب آنها پرداخت شد.

او در خصوص ۱۶۰ میلیون باقی مانده مورد ادعای مدیر عامل سردار هم گفت: این میزان پول نیز توسط نماینده بوکان بابت بدهی که این تیم به او داشت برداشت شده است.

ملا رحیمی تاکید کرد: هر کمکی که توسط نماینده بوکان از وزارت ورزش و جوانان برای تیم سردار بوکان، دریافت شده، صرف بازپرداخت بدهی های گذشته این تیم شده است و این موضوع در قرارداد مکتوب ایشان هم موجود است.

او افزود: مطالبات نقدی قسیم عثمانی از تیم سردار بالغ بر  ٣٣٣ میلیون تومان بوده است که هنوز ٢۵٣ میلیون تومان آن به نماینده پرداخت نشده است.

رئیس ورزش و جوانان بوکان همچنین با اشاره به عدم شفاف‌سازی مالکیت این باشگاه ورزشی گفت: سال ۹۴ باشگاهی به اسم سردار جوان و به نام جناب شوکتی ثبت شد، این باشگاه در حال حاضر متعلق به هیات فوتبال استان است و هیئت فوتبال استان هم وعده به داده در صورتی که آقای بازگلی هزینه‌های این تیم را تقبل کند تیم به نام ایشان ثبت شود و یا اینکه هر شخص یا ارگانی که حاضر باشد تیم‌داری کند و یا اینکه اسپانسر تیم شود استان امتیاز این تیم را به نام او ثبت خواهد کرد.