به گزارش خبرگزاری واسنا،روح ا.. عابدی سرپرست هیئت شنا وشیرجه استان آذربایجان غربی طی حکمی وحید دشتیان دبیر سابق هیئت کبدی استان آذربایجان غریب به سمت ریاست هیئت شنا وشیرجه شهرستان ارومیه منصوب کرد.