به گزارش خبرگزاری واسنا، مسابقات لیگ دسته یک والیبال نشسته مردان در گروه دوم، از سوم تا ششم دی ماه با حضور تیم های هیئت الشتر، اوژان ایلام، هیئت سلماس، ارداق قزوین به میزبانی اردبیل برگزار می شود.

بهرام سلیمانی به عنوان سرپست فنی مسابقات والیبال نشسته کشور به میزبانی اردبیل شد