به گزارش خبرگزاری واسنا،سیدعلی اصغرمحمودی ،مدیرکل تامین اجتماعی مازندران در مراسم اختتامیه  گفت :به جهت عنایات و اهتمام  ویژه دکتر سیدتقی نوربخش ،مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی به امرسلامت و ورزش  کارکنان ،این دوره از رقابتها در سطح بسیار خوبی برگزارشد.

مدیرکل تامین اجتماعی مازندران درمراسم اختتامیه گفت :هدف سازمان ازبرگزاری المپیاد ورزشی را افزایش قدرت جسمانی وارتقا بهره وری کارکنان دانسته وگفت:اسلام به مسئله سلامت وقدرت جسم وجان اهمیت خاصی می دهد تا آنجا که براین باور است که رهبران اسلام باید در سلامت  جسم ،اعتدال خلقت وقدرت علم ومعرفت سرامد دیگران باشندوبه فرموده علی (ه)تندرستی گواراترین نعمت هاست،لذاورزش وسیله ای برای سالم زیستن ،قوی بودن وبهترعبادت کردن وخدمت بهینه به خلق است ودردعای کمیل میخوانیم :پروردگارا اعضا وجوارحم رابرای  خدمت به تو نیرومند گردان.

علی اشتری ،رئیس اداره تربیت بدنی سازمان تامین اجتماعی ،ضمن تشکراز مدیرکل استان مازندران به جهت میزبانی شایسته  و تقدیر از مدیرعامل و معاونت فرهنگی به جهت  حمایت و مساعدت های گوناگون  در برگزاری مسابقات  گفت: امیدوارم افرادی را که به عنوان هیات ورزشی والیبال سازمان دراین دوره از مسابقات انتخاب گردیدند ، بتوانند درسالهای آتی با تنظیم دستورالعمل صحیح و متناسب با ظرفیتهای سازمان در برگزاری کیفی تر مسابقات ، نقش آفرینی کنند .
شایان ذکراست  این دوره از بازیها که به مدت ۵ روز برگزار گردید ،٣۶٠ نفر در قالب ٣٠ تیم طی ۶٠ بازی به رقابت پرداختند  که در پایان تیم مدیریت درمان  استان آذربایجان غربی موفق به کسب مقام اول شد. تیم مدیریت درمان استان گلستان مقام دوم را کسب کرد و تیم های اداره کل استان گلستان حائزعنوان  سوم شد.

مراسم اختتامیه  با حضور دکتر محمدرضا جعفریان مشاوراجرایی  و دستیار ویژه مدیرعامل و معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی ، سید علی اصغر محمودی مدیر کل تامین اجتماعی استان مازندارن، سید علی اسد فرماندار شهرستان بابلسر و برخی مقامات استانی و محلی و  شرکت کنندگان برگزار شد