به گزارش خبرگزاری واسنا،مسابقه والیبال گرامیداشت هفته بسیج مابین تیم جوانان هیئت والیبال شاهین دژ وتیم جوانان هیئت والیبال شهرستان بوکان با همت هیئت والیبال وهمکاری مطلق اداره ورزش وجوانان شهرستان شاهین دژبرگزار گردید که نتیجه این مسابقه ۳بر۲به نفع تیم هیئت والیبال شاهین دژ به پایان رسید.