مرتضی حیدری در گفت و گو با خبرنگار واسنا درباره دلایل استعفای خود اظهار داشت:همان روزی که با حکم رئیس هیات فوتبال استان بعنوان مسئول روابط عمومی این هیات منصوب شدم برنامه و اهدافی را که مدنظر داشتم بصورت مکتوب تحویل دبیر هیات فوتبال استان دادم.

وی ادامه داد:با تحویل برنامه های مدنظر دپارتمان روابط عمومی به آقای نیرویار بعنوان دبیر هیات،به ایشان تاکید کردم که با اجرایی شدن این برنامه ها، در بلندمدت میتوانیم دپارتمان روابط عمومی هیات استان را به عنوان برترین دپارتمان روابط عمومی فدراسیون فوتبال در بین استان مطرح کنیم،ایشان ابتدا با همان سبک و سیاق همیشگی در حرف،گفته های بنده را تایید کرد اما در عمل متاسفانه ایشان هیچ قدمی برنداشت.

مسئول سابق روابط عمومی هیات فوتبال استان افزود:بنده چندین بار دیگر به ایشان برنامه های دپارتمان را یادآوری کردم و وقتی دیدم هیچ اراده ای برای ساماندهی امور رسانه ای هیات وجود ندارد تصمیم به استعفا گرفتم.بلافاصله نامه استعفا را نوشتم و تحویل دادم اما ایشان هر بار بنابردلائلی از پذیرش نامه استنکاف می کرد.

حیدری تصریح کرد: بالاخره پس از نزدیک به ۵ ماه توانستم نامه استعفا را به ایشان تحویل دهم،مطمئن باشید تا مسئولین فعلی هیات فوتبال بر سر کار هستند و دیدگاه سنتی بر هیات فوتبال حاکم است هیچ پیشرفتی در این رشته نخواهیم داشت.