به گزارش خبرگزاری واسنا،برگزاری مسابقات لیگ دسته دو هندبال باشگاههای کشور گروه ج که از تاریخ سوم لغایت هفتم دی ماه که با حضور تیم های هیات هندبال نقده، درنا مراغه، هیات هندبال سلماس، مالک اشتر تبریز، هیئت هندبال زنجان، اسکار بانه در سالن دانشگاه پیام نور به مدت ۵ روز به میزبانی شهرستان نقده برگزار شد.

نتایج روز پنجم بازیها به شرح زیر میباشد.

هیات هندبال نقده ۲۷ _ اسکار بانه ۲۶
درنا مراغه ۳۰ _ مالک اشتر تبریز ۲۸
اسکار بانه ۲۳ _ هیات هندبال زنجان ۱۴

رده بندی تیم ها گروه ج به این شرح میباشد.
مقام اول: هیات هندبال نقده
مقام دوم: درنا مراغه
مقام سوم: هیات هندبال بانه
مقام چهارم: مالک اشتر تبریز
مقام پنجم: هیات هندبال زنجان
مقام ششم: هیات هندبال سلماس

شایان ذکر است تیم های اول تا سوم این مسابقات به مرحله دوم که در بهمن ماه سالجاری برگزار خواهد شد.