به گزارش خبرگزاری واسنا،رقابتهای  لیگ دسته دوم آقایان در شهرستان نقده با انجام ۳دیدار روز پنج شنبه به پایان رسید.

در باریهای انجام شده شاهد نزدیکی رقابت و تنور داغ آنها بودیم.نتایج هفته سوم لیگ دسته دوم  آقایان در استادیوم ۲۰۰۰هزار نفری نقده  به شرح زیر است:

مالک اشتر تبریز ۲۹ _ هیئت هندبال زنجان ۲۹
اسکار بانه ۲۸ _ هیئات هندبال سلماس ۲۶
هیات هندبال نقده ۲۸ _ درنا مراغه ۲۴