به گزارش واسنا،دور دوم مسابقات نوجوانان استان رد منطقه شمال استان با صعود هیئت فوتبال ماکو و حذف تیم پاسارگاد ارومیه به پایان رسید.

در روز آخر این مسابقات هیئت فوتبال سلماس در یک بازی منطقی و با استفاده از موقعیت های خود موفق شد تیم پاسارگاد ارومیه دو بر صفر شکست دهد و با۴امتیاز به عنوان تیم دوم به دورنهایی این رقابت های صعود کند.

هیئت فوتبال ماکو هم که تنها یک ستاوی مقابل پاسارگاد ارومیه کسب کرده بود با نتیجه یک بر صفر مقابل هیئت فوتبال خوی صاحب برتری شد و به عنوان تیم اول راهی دورنهائی این رقابت ها شد.

در خاتمه تیم نوجونان هیئت فوتبال با ماکو با هفت امیتاز تیم اول،هیئت فوتبال سلماس وباچهار امتیاز به لطق تفاضل گل بهتر در رتبه دوم،و تیم های پاسارگاد و هیئت فوتبال خوی به ترتیب در رتبه های سوم وچهارک قرار گرفتند.