به گزارش خبرگزاری واسنا،رحمانی معاون پرورشی وتربیت بدنی در دیدار پایانی مسابقات فوتبال مدارس متوسطه دوم مهاباد گفت: پس از وقفه ای۱۲ساله مسابقات فوتبال مدارس متوسطه دوم شهرستان مهاباد با همکاری تربیت بدنی آموزش وپرورش وهیات فوتبال مهاباد با شرکت ۸ برگزار ودرپایان تیمهای هنرستان امیرکبیر، شهید بروجردی وشهید عبداله پور به ترتیب مقام های اول تا سوم را کسب کردند.

درپایان با حضور پیشکسوتان عرضه ورزش از تیمهای برتر با اهدا تندیس ولوح قهرمانی تقدیر به عمل آمد.