به گزارش خبرگزاری واسنا،مرکز آذربایجان غربی، پهلوانان زورخانه های پوریای ولی خوی و سلماس در اقدامی خداپسندانه با کمک های نقدی مرشد زور خانه ای را که به سبب ارتکاب جرم غیرعمد به ۱۵ سال حبس محکوم شده بود، از بند آزاد کردند و به آغوش خانواده اش بازگرداندند.

این مرشد در مراسم گلریزان در زورخانه پوریای ولی خوی با نوای خوش خود رسم پهلوانی را به جا آورد و به مدت ۲ ساعت با اجرای ضرب و آواز به پهلوانان نیک سرشت این دو شهرستان ادای احترام کرد.