به گزارش واسنا،در آغاز رقابتهای شمشیربازی زیر۲۳ سال آسیا ودر اسلحه فلوره  پسران هر سه فلوریست تیم ایران با شکست رقبای خود موفق به صعود از مرحله مقدماتی و حصور در جدول حذفی مسابقات شدند. در مرحله حذفی هادی رضوی نیا با غلبه بر حریف اندونزی به مرحله یک شانزدهم راه یافت و با شکست برابر حریف کره ای در این مرحله از ادامه رقابتها بازماند. ماهان میرزایی دیگر نماینده کشورمان هم در مرحله یک سی ودوم برحریف تایلندی غلبه کرد وباشکست برابر حریف ژاپنی از ادامه رقابتها بازماند . علی امینی دیگر فلوریست کشورمان هم با شکست برابر حریف هندی در مرحله یک سی و دوم از ا امه رقابتها بازماند