به گزارش واسنا آذربایجان غربی،هفته شانزدهم لیگ برتر فوتبال آذربایجان غربی با برگزاری پنج دیدار در شهرهای مختلف آذربایجان غربی برگزار شد.

در این هفته دیدارهای لیگ برتر فوتبال استان با صدرنشینی نود ارومیه  به پایان رسید،تا یکی جذاب ترین لیگ برتر فوتبال استان آذربایجان غربی نسبت به سالهای گذشته را بین دو تیم نوشان فرهنگسرای جوان ارومیه و نود ارومیه را طی دو هفته پایانی این راقبت ها شاهد باشیم.

در دیگر بازی های این هفته نتایج زیرد بدست آمد:

▫️شهرداری محمدیار۱
▫️کیله شین اشنویه۱

▫️شهرداری گوگ تپه مهاباد۴
▫️هیئت فوتبال شوط۱

▫️شهرداری پیرانشه۰
▫️نود ارومیه۱

▫️نوژین بهار ارومیه۰
▫️فرهنگسرای نوشان ارومیه۲

▫️پرسپولیس حاجی خوش مهاباد۳

▫️کارگران میاندوآب۰